Nắm bắt thông tin

Khách hàng

Tài sản quý của mọi doanh nghiệp

Khi có thông tin khách hàng sẽ giúp bạn dễ dàng liên lạc lại và thực hiện các chiến lược chăm sóc một cách cá nhân hóa, đạt hiệu quả cao.

Cách thu thập thông tin khách hàng

Cách thu thập thông tin khách hàng hiệu quả

Ngay bây giờ, doanh nghiệp có thể khai thác và tận dụng tính năng tự động hỏi thông tin khách hàng trên Subiz. Subiz sẽ tự động cập nhật và đồng bộ thông tin khách hàng cho doanh nghiệp.

Bằng cách nào, khi nào và tại đâu? Hãy tìm hiểu và thực hiện các tips sau:

1
Xác định các thông tin khách hàng cần thu thập

Xác định thông tin cần thu thập

Hãy dựa trên đặc thù kinh doanh của bạn, đặc điểm của khách hàng tiềm năng và xác định đâu là thông tin cần thiết để thu thập lúc đầu. Ví dụ: doanh nghiệp bất động sản thường chỉ cần tên và số điện thoại; còn nhiều lĩnh vực khác cần tên, điện thoại và email hoặc có lĩnh vực cần thêm tên công ty, địa chỉ, quy mô, gia đình, giới tính...

Tạo trường dữ liệu khách hàng cần hỏi

Bạn muốn thu thập và khai thác thông tin nào của khách hàng, hãy tạo thêm các trường dữ liệu đó trên Subiz trước khi bạn muốn thu thập và Subiz sẽ lưu trữ cho bạn.

Chỉ yêu cầu những thông tin cần thiết

Bạn nên cân nhắc và không nên yêu cầu khách hàng cung cấp quá nhiều thông tin ở giai đoạn đầu khi mới tiếp cận. Các thông tin khác của khách hàng bạn có thể hỏi trong quá trình tương tác và hỗ trợ khách hàng.

2
Tạo ấn tượng với khách truy cập để dễ dàng thu thập thông tin

Lời chào thu hút

Để thu thập được thông tin của nhiều khách truy cập website, trước hết bạn cần thu hút khách tương tác qua cửa sổ chat. Hãy chủ động gửi lời chào để mở rộng cửa chào đón khách hàng. Sử dụng Automation trên Subiz để gửi lời chào tự động đến khách hàng. Lời chào cần chứa các thông điệp hấp dẫn, hoặc các thông tin khuyến mãi, ưu đãi đang có để khách hàng chủ động tương tác với bạn nhiều hơn.

Button chat ấn tượng

Bạn cũng lưu ý, hãy thiết kế hoặc chọn những mẫu button chat phù hợp với Website, mang tính từng thời điểm trong năm để thu hút và tạo ấn tượng nhất với khách truy cập. Đây cũng là cách giúp bạn tạo cảm tình tốt và thúc đẩy khách chủ động tương tác với bạn.

3
Thiết lập tự động hỏi thông tin khách hàng

Tạo kịch bản hỏi thông tin khách hàng

Thiết lập các Điều kiện khác nhau trên Automation của Subiz, bạn sẽ có những kịch bản hỏi thông tin khách hàng khác nhau. Hãy phân tích hành vi khách truy cập và cấu trúc website của mình để thiết lập các kịch bản phù hợp với từng đối tượng khách hàng nhau. Ví dụ: Hỏi thông tin khách hàng khi họ vào trang tính năng/ sản phẩm, hoặc trang bảng giá

Thông điệp hỏi tự nhiên

Bạn hãy nghiên cứu cảm xúc của từng đối tượng khách hàng và đưa ra những thông điệp phù hợp để đạt hiệu quả thu thập thông tin khách hàng cao nhất. Ví dụ: Vui lòng cung cấp thêm các thông tin dưới đây để giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt nhất.

Có bắt buộc cung cấp thông tin hay không?

Bạn có thể chọn Bắt buộc khách hàng truy cập điền đẩy đủ, hay 1 số thông tin hoặc không cần điền mà vẫn có thể tiếp tục chat với bạn.

4
A/B testing cách hỏi thông tin khách hàng

Thử các thông điệp hỏi khác nhau

Thay đổi nội dung câu hỏi và đánh giá hiệu quả của từng cách hỏi, giúp bạn biết đâu là câu hỏi hiệu quả nhất, phù hợp nhất với khách hàng truy cập website của bạn

Thử các điều kiện để hiện tự động hỏi thông tin khách hàng

Bạn cũng cần đánh giá lại các điều kiện để các tin nhắn tự động hỏi thông tin khách hàng hiện lên vào đúng thời điểm, đúng trường hợp. Nếu không hiệu quả, cần thiết lập lại các điều kiện. Ví dụ: Chỉ hỏi thông tin khách hàng khi họ vào trang tính năng/ sản phẩm chứ không hỏi khi khách hàng vào trang chủ

Thay đổi thông tin cần thu thập

Thu thập nhiều hay ít, chỉ thông tin cơ bản (tên, email, mobile) hay có các thông tin cá nhân hơn (thu nhập, sở thích) đều chịu ảnh hưởng từ lĩnh vực kinh doanh của bạn và vào từng thời điểm bạn hỏi. Nên bạn cần thử và đánh giá hiệu quả của nhiều phương án. Ví dụ, bạn có thể hỏi nhiều thông tin hơn khi khách hàng đã xem nhiều sản phẩm và đã xem giá sản phẩm họ ưng ý. Lúc này bạn chỉ cần thiết lập lại điều kiện hiện câu hỏi thông tin trên Automation.

5
Sử dụng bots để thu thập thông tin khách hàng

Subiz Bots là một công cụ thông minh, giúp bạn có thể thu thập thông tin khách hàng khi nhân viên tư vấn không online. Hãy nghiên cứu và tạo ra các kịch bản hỗ trợ khách hàng tự động và thu thập thông tin khách hàng hiệu quả. Bots đã sẵn sàng trên Subiz. Tìm hiểu thêm tại đây!

6
Một số lưu ý

Những trường hợp dễ dàng thu thập thông tin khách hàng

- Khách tìm kiếm và đến trang landing page của bạn

- Khách đã ghé thăm trang sản phẩm, trang tính năng, trang báo giá

- Khách có thời gian onsite đủ lâu và tìm hiểu nhiều thông tin trên website của bạn

Vậy bạn cần chăm chút khi thiết kế các trang trên và làm tốt các bước 2, 3, 4

Lưu ý khác:

- Tin nhắn tự động hỏi thông tin khách hàng chỉ hiện ra khi khách hàng đã bắt đầu tương tác với doanh nghiệp. Nên việc thu hút khách hàng tương tác trên cửa sổ chat là rất quan trọng. Hãy thực hiện tốt bước 2.

- Bạn có thể thiết lập để tin nhắn hỏi thông tin khách hàng không hiện lên với khách truy cập bạn đã có thông tin khách hàng

- Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được tự động cập nhật và lưu trữ trong mục Thông tin khách hàng

Tự động hỏi thông tin khách hàng và tạo Leads
Giải pháp thu thập được thông tin khách hàng tự động và tạo Leads

Lựa chọn hoàn hảo của hơn 20,000 doanh nghiệp

Công cụ tương tác khách hiện đại đem lại trải nghiệm khách hàng tuyệt vời và doanh thu đột phá cho mọi doanh nghiệp