[Thông báo 16/11/2023] Tình trạng không thể gửi tin nhắn kênh Messenger trên Subiz

Kính gửi Quý khách hàng,

Vào 8h05’ sáng ngày 16/11/2023, Subiz ghi nhận tình trạng không thể gửi tin nhắn trả lời kênh Messenger trên Subiz.

Nguyên nhân: Sự cố được xác định do lỗi từ phía Facebook làm ảnh hưởng đến API gửi, dẫn đến agent không thể trả lời kênh Messenger qua Subiz.

Hiện tại, đội ngũ Facebook cũng đã ghi nhận tình hình và đang tích cực làm việc để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể. Tình trạng này sẽ được cập nhật thường xuyên tại trang thông tin chính thức của Facebook: https://metastatus.com/messenger

Giải pháp: Agent tạm thời chuyển sang giao diện kênh Messenger để trả lời tin nhắn khách hàng.

Tình trạng không thể gửi tin nhắn kênh Messenger trên Subiz (ngày 16/11/2023)

Tình trạng không thể gửi tin nhắn kênh Messenger trên Subiz (ngày 16/11/2023)

Subiz sẽ thông báo đến Quý khách hàng ngay khi tình trạng này được khắc phục.

Thông báo lỗi đã được khắc phục

Vào lúc 9h55’ ngày 16/11/2023, Facebook đã hoàn thành khắc phục lỗi API gửi.

Hiện tại, tất cả các agent có đã có thể trả lời tin nhắn khách hàng kênh Messenger ngay trên Subiz

Trân trọng, 

Đội ngũ Subiz.

Share this

November 16, 2023 - Thông báo