Nhảy tới nội dung

Bảng tính năng Subiz

Subiz là gì?

Subiz là nền tảng quản lý khách hàng qua tin nhắn, hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn và quản lý hiệu quả khách hàng từ nhiều nguồn như Website, Fanpage, Zalo OA, Email, Tổng đài điện thoại.

Để bắt đầu sử dụng Subiz, bạn đăng ký tài khoản Subiz qua đường link https://app.subiz.com.vn/register.

Sau đó, bạn làm việc trên Subiz hàng ngày bằng cách đăng nhập link https://app.subiz.com.vn/.

Tại đây, Doanh nghiệp sẽ:

  • Tư vấn khách hàng: Tập trung khách hàng trên 1 giao diện làm việc và sẵn sàng tư vấn khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau như website, Fanpage, Zalo OA, Email và Tổng đài điện thoại.
  • Thu thập thông tin khách tiềm năng: Tổng hợp được đầy đủ lịch sử hoạt động của khách, mối quan tâm của khách và các thông tin cá nhân của khách.
  • Tăng cường quảng cáo marketing: Tự động hóa xác định khách hàng mục tiêu và chủ động tiếp cận chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
  • Quản trị dữ liệu khách hàng: Báo cáo thống kê hiệu quả chuyển đổi khách và tổng hợp hành trình khách hàng.

Bảng tính năng Subiz

Chức năng Subiz được thiết kế tối ưu phù hợp với mục tiêu kinh doanh và mô hình hoạt động của nhiều Doanh nghiệp khác nhau.

Chú thích một số tính năng