Nhảy tới nội dung

Bảng tính năng Subiz

Subiz là gì?

Subiz là nền tảng quản lý khách hàng qua tin nhắn và điện thoại, hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ mọi tương tác khách hàng từ nhiều nguồn như Website, Fanpage, Zalo OA, Email, Instagram, Tổng đài điện thoại.

Để bắt đầu sử dụng Subiz, bạn đăng ký tài khoản Subiz qua đường link https://app.subiz.com.vn/register.

Sau đó, bạn làm việc trên Subiz hàng ngày bằng cách đăng nhập đường link https://app.subiz.com.vn.

Tại đây, Doanh nghiệp sẽ:

  • Tư vấn khách hàng: Tập hợp khách hàng về 1 trang làm việc và sẵn sàng tư vấn khách hàng đến từ nhiều nguồn khác nhau như website, Fanpage, Zalo OA, Instagram, Email, Tổng đài điện thoại.
  • Thu thập thông tin khách: Xây dựng chân dung khách hàng gồm các thông tin định danh khách, mối quan tâm của khách, lịch sử hoạt động,...
  • Tăng cường quảng cáo marketing: Tự động hóa xác định nhóm khách hàng mục tiêu và chủ động tiếp cận chuyển đổi khách hàng đúng thời điểm.
  • Quản trị dữ liệu khách hàng: Báo cáo đo lường số lượng khách hàng và tỷ lệ chuyển đổi khách hàng theo từng giai đoạn.

Bảng tính năng Subiz

Chức năng Subiz được thiết kế tối ưu phù hợp với mục tiêu kinh doanh và mô hình hoạt động của nhiều Doanh nghiệp đa ngành nghề.

Chú thích một số tính năng