Giúp doanh nghiệp hoạt động
ngay cả khi tư vấn viên đang ngủ
Bots không thay thế tư vấn viên, nhưng là trợ thủ đắc lực
cho các tư vấn viên trên Website, Messenger và Zalo
Mỗi tài khoản Subiz sẽ có nhiều Bots, mỗi Bot như 1 nhân viên

Mỗi tài khoản Subiz sẽ có nhiều Bots,
mỗi Bot như 1 nhân viên

Preview

Subiz Bots giúp

Hiện đại hoá doanh nghiệp,
tăng năng lực cạnh tranh

Giúp doanh nghiệp
tương tác khách hàng 24/7

Khi tất cả nhân viên bạn đi ngủ mà khách hàng đến. Bot sẽ giúp bạn tiếp khách, tự động chào đón và
hỗ trợ khách hàng ghé thăm website
và fanpage của bạn.

Tự tìm kiếm thông tin
hỗ trợ khách hàng

Subiz bots sẽ tự động kiểm tra tài liệu trợ giúp của
bạn và cung cấp câu trả lời cho mọi khách truy cập
website hay fanpage của bạn.

Giải pháp cho khách hàng
qua mẫu tin nhắn

Tự động phân tích, cung cấp thông tin và tìm giải
pháp đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

Chuyển đổi User
thành Lead chất lượng

Bots xin thông tin khách hàng một cách tự nhiên,
xác định yêu cầu, đánh giá khách hàng và tạo ra
các lead chất lượng nhất cho doanh nghiệp -
Hoàn toàn tự động.

Bán hàng và
tiếp thị tự động

Nhận định đúng đối tượng khách hàng và
truyền tải các thông tin phù hợp. Thúc đẩy
doanh số bán hàng và đẩy mạnh hiệu quả
tiếp thị cho doanh nghiệp của bạn.

Kết nối tư vấn viên

Đánh giá khách hàng tiềm năng và vấn đề
cần giải quyết, chuyển khách hàng tự động đến
đúng tư vấn viên, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Subiz Bots, trợ lý tự động 24/7

Subiz Bots, trợ lý tự động 24/7

Tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng tự động trên mọi website, messenger và Zalo của bạn.

Lựa chọn hoàn hảo của hơn 20,000 doanh nghiệp

Công cụ tương tác khách hiện đại đem lại trải nghiệm khách hàng
và doanh thu đột phá cho mọi doanh nghiệp