Cách theo dõi thống kê chiến dịch Marketing với Google Analytics

Thống kê là cơ sở để bạn đánh giá các chiến dịch Online marketing. Nó giúp bạn biết được đâu là chiến dịch hiệu quả, đâu là chiến dịch cần tăng cường hoặc hạn chế lại… Nếu như bạn mua quảng cáo của Google Adwords, thì việc thống kê có lẽ đơn giản vì nó đã có sẵn trong Google Analytics, nhưng nếu bạn có những chiến dịch như mua quảng cáo của những bên khác ( ngoài adword ), làm Marketing trên mạng xã hội hay là email marketing thì việc đưa dữ liệu thống kê vào Google Analytics cũng rất dễ dàng. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn điều đó.

Trước hết bạn cần phải đặt tên chiến dịch rõ ràng ví dụ như “Quảng cáo Facebook”. Cũng như trong kế hoạch của bạn, tên chiến dịch phải rõ ràng và không ngây nhầm lẫn với cách chiến dịch khác.

Dùng công cụ Google’s URL Builder để tạo các tham số cho trang đích. Ví dụ:
– Url đích của bạn: http://domain.com/page.html
– Tên chiến dịch là: Quảng cáo Facebook
– Loại chiến dịch: CPC ( trả phí theo click )
– Nguồn chiến dịch: Facebook

url_builder

Google’s URL Builder để tạo các tham số cho trang đích

Kết quả đường dẫn của chiến dịch như bên dưới, hãy nhớ sử dụng nó cho toàn bộ chiến dịch.

http://domain.com/page.html?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Quang_cao_facebook

Cách đọc thống kê của chiến dịch

Login vào Google Analytics của bạn, chọn mục Sức thu hút >> Chiến dịch . Tất cả các chiến dịch Marketing của bạn được thống kê tại đây. Từ số liệu này, sẽ giúp bạn đánh giá được hiệu quả đầu tư, tính toán chi phí và có chiến lược cho Online Marketing tiếp theo.

quang_cao_facebook

Đọc thống kê chiến dịch từ Google Analytics

Share this

August 7, 2014 - Marketing