[Infographic] – Giải phẫu SEO

November 7, 2014 - Marketing trực tuyến

Đã bao giờ bạn liên tưởng quá trình SEO tổng thể giống như một cơ thể sống, đòi hỏi sự vận động và bảo dưỡng thường xuyên? Hãy cùng Subiz khám phá mô hình SEO thú vị này nhé:

Tất cả những gì bạn cần biết để SEO một cách bền vững là thường xuyên bảo dưỡng và vận hành nó!

Tất cả những gì bạn cần biết để SEO một cách bền vững là thường xuyên bảo dưỡng và vận hành nó!

Bài liên quan: [Infographic] – SEO là một hành trình

Nguồn: tradical360.com

Share this