Những cập nhật mới hướng tới sự tiện lợi và tinh tế từ Dashboard

January 5, 2016 - Thông báo

Vào ngày cuối cùng của năm 2015, Subiz đã tiến hành cập nhật Dashboard nhằm cung cấp cho bạn những trải nghiệm mới. Những cập nhật nhỏ nhưng thực sự tinh tế này hướng tới sự tiện lợi và giúp cho Agent làm việc trên Subiz dễ dàng, hiệu quả hơn.

Phím tắt chuyển trạng thái Agent

Ctrl Alt S Sử dụng phím tắt để chuyển từ Available sang Away và ngược lại.

Thêm số lượng cửa sổ chat được mở trên Dashboard

Subiz thay đổi số lượng từ 6 lên 15 cửa sổ chat được liệt kê trước khi xuất hiện nút More. Điều này giúp các bạn tăng hiệu quả trong công việc khi có thể chủ động theo dõi và kiểm soát nhiều cuộc chat hơn cùng lúc.

Điều chỉnh cửa sổ chat trong Dashboard

Font chữ trong cửa sổ chat đã được tăng kích thước lên thành 14px, khoảng cách dòng cũng được điều chỉnh để đoạn hội thoại thoáng và dễ theo dõi hơn.

Screenshot-from-2016-01-05-172703

Click vào thông báo trên màn hình sẽ mở ngay cửa sổ của cuộc chat đó

Khi bạn click vào thông báo trên màn hình về cuộc chat hoặc tin nhắn mới, cửa sổ chat của cuộc chat này sẽ mở ra thay vì phải xác định lại vị trí của cuộc nói chuyện. Điều này giúp bạn làm việc nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều.

Screenshot from 2016-01-05 17:35:56

Những thay đổi trên giúp bạn dễ dàng kiểm soát công việc và các cuộc hội thoại đang diễn ra. Subiz tin tưởng rằng, sự thoải mái khi tương tác chính là tiền đề để nâng cao hiệu suất của hoạt động hỗ trợ khách hàng.

Share this