Subiz phiên bản mới 4.0 – Đã sẵn sàng.

January 30, 2018 - Thông báo

30/01/2018 16:00 – Subiz phiên bản 4.0 đã sẵn sàng. Bạn có thể truy cập và đăng ký dùng thử tại địa chỉ https://app.subiz.com

subiz

Subiz phiên bản 4.0 – Hoàn toàn mới!

Subiz 4.0 – Hoàn toàn mới – là công cụ tương tác khách hàng dành cho các doanh nghiệp. Tại thời điểm ra mắt, Subiz 4.0 có các kênh Subiz Chat và Email ( gửi và nhận email).

Tại thời điểm hiện tại ( 30/01/2018) chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện việc chuyển đổi dữ liệu của Khách hàng dùng phiên bản cũ (phiên bản 3.0) sang phiên bản 4.0. Tất cả khách hàng dùng phiên bản cũ hiện chưa thể chuyển sang phiên bản mới đến khi chúng tôi thông báo. Chúng tôi ý thức được sự quan trọng của tính ổn định, đây chính là lý do chúng tôi mất nhiều thời gian hơn dự kiến cho việc chuyển đổi này.

Subiz sẽ vận hành hai phiên bản 3.0 và 4.0 song song nhau để giảm ảnh hưởng tối đa đến các agents đã quá quen thuộc với phiên bản cũ. Chúng tôi chỉ dừng vận hành phiên bản 3.0 khi không ảnh hưởng đến khách hàng.

Hãy đưa tất cả các kênh tương tác của Doanh Nghiệp lên Subiz. Chỉ cần một lần đăng nhập, các kênh hội thoại với khách hàng sẽ sẵn sàng để bạn làm việc hàng ngày. Tham khảo thêm.

Subiz team

Share this