Tag: Giá trị vòng đời khách hàng

Giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV) là giá trị của một khách hàng đóng góp cho công ty bạn trong suốt cuộc đời họ. Khách hàng trung thành là người đem lại nguồn lợi nhuận lâu dài và bền vững cho doanh nghiệp vì có giá trị vòng đời cao. Cùng Subiz tìm hiểu các chủ đề liên quan tới giá trị vòng đời khách hàng để có kiến thức bổ ích nhé!