[Infographic] Cách tính giá trị vòng đời khách hàng

October 3, 2016 - Thương mại điện tử

Một cách để hoạch định chiến lược phát triển và ước tính chi phí marketing là tính giá trị vòng đời khách hàng (LTV). Hiểu một cách đơn giản, LTV là doanh thu mà một khách hàng sẽ tạo ra trong suốt vòng đời của họ. Trong infographic này, Subiz sẽ khái lược cách để tính LTV và cách sử dụng LTV để tối ưu chi phí marketing.

Tính giá trị vòng đời khách hàng

Xem kích thước đầy đủ TẠI ĐÂY

Bài liên quan:

Share this