Facebook đã cho phép tiếp tục tích hợp Fanpage vào Subiz

May 2, 2018 - Thông báo

Facebook vừa thông báo rằng họ đã gỡ bỏ tất cả các hạn chế trong việc tạo các chatbots Messenger mới.

Facebook đã cho phép tích hợp Fanpage vào Subiz

Do đó, ngay lúc này các doanh nghiệp đã có thể tiếp tục tích hợp Fanpage vào Subizđể thực hiện các tương tác với khách hàng từ Fanpage ngay trên Subiz. Điều này không chỉ giúp Doanh nghiệp đơn giản hơn việc tương tác khách hàng, mà còn giúp dữ liệu tập trung tránh trùng lặp và tăng tốc độ xử lý.

Subiz Team

02/05/2018

Share this