Làm thế nào để khách hàng tương tác với đúng tư vấn viên họ cần?

Các báo cáo nghiên cứu hiện nay đã chỉ ra rằng lý do khách hàng rời bỏ một doanh nghiệp nằm ở chính sự trải nghiệm tư vấn nghèo nàn. Cho dù sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp có tốt đến đâu nhưng cuộc hội thoại giữa tư vấn viên với khách hàng lại không mang lại giá trị cho khách hàng thì sự đánh giá của khách hàng dành cho doanh nghiệp đó là rất thấp. Một cuộc hội thoại được cho là hiệu quả khi khách hàng cảm nhận được mình đã gặp được đúng người tư vấn hỗ trợ mình, thấu hiểu mình và giải quyết những thắc mắc của mình một cách nhanh chóng nhất.

Vậy làm thế nào để khách hàng có thể nhanh chóng gặp đúng tư vấn viên hỗ trợ được mình? Subiz hiện nay không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tương tác trực tiếp với khách hàng trên nhiều kênh, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp phân phối các cuộc hội thoại đến đúng tư vấn viên của mình với tính năng Rule, đảm bảo nâng cao hiệu quả các cuộc hội thoại giữa các tư vấn viên với khách hàng.

Tính năng Rule hoạt động như thế nào trên Subiz?

Khi thiết lập rule, có 2 vấn đề bạn cần lưu ý:

Thiết lập các điều kiện: việc lựa chọn các điều kiện có trong rule sẽ giúp doanh nghiệp phân phối các cuộc hội thoại sao cho phù hợp. Subiz hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các rule sao cho kể cả khi có bất cứ sự thay đổi về số lượng agent, có thêm trang website, có thêm sản phẩm mới với landing page mới, có thêm fanpage, có thêm email hỗ trợ khách hàng… doanh nghiệp sẽ điều chỉnh được việc phân phối các cuộc hội thoại một cách hiệu quả, tránh việc phân phối sai hoặc quá tải công việc cho các tư vấn viên của mình.

Thiết lập phân phối hội thoại tới một hay một nhóm agent: Các cuộc hội thoại thỏa mãn các điều kiện sẽ được phân phối theo các cách thức sau:

  • Phân phối tới các agent hoặc nhóm agent: cho phép doanh nghiệp có thể phân phối các cuộc hội thoại tới các agent đang online, một nhóm các agent hoặc những agent có tương tác cuối cùng với user. Ví dụ: Những cuộc tư vấn của khách hàng nước ngoài sẽ giao cho một hay một nhóm tư vấn viên phụ trách mảng nước ngoài.
  • Phân phối cuộc hội thoại đồng đều theo vòng: Để không bỏ sót một cuộc hội thoại quan trọng nào đó với khách hàng, khi lựa chọn dạng phân phối này, doanh nghiệp sẽ chia đều các cuộc hội thoại lần lượt theo vòng cho các agent được chọn. Ví dụ, khi doanh nghiệp chọn 3 agent trong danh sách agent mà lúc đó có 6 cuộc hội thoại, thì 6 cuộc hội thoại đó sẽ phân phối theo thứ tự 1,2,3 sau đó quay vòng 4,5,6

tao rule 03

Những chú ý khi sử dụng Rule

Không phải khách hàng nào cũng có những nhu cầu tư vấn giống nhau, do đó, Subiz hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập nhiều rule, phân phối cuộc hội thoại dựa theo chức năng, nhiệm vụ của từng tư vấn viên và nhu cầu của khách hàng sao cho khách hàng đó sẽ được chuyển tới đúng tư vấn viên chăm sóc mình.

Ngoài ra, để doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và hiểu rõ cách thiết lập rule phù hợp với cách thức hoạt động của danh nghiệp, Subiz đã tạo sẵn một Thư viện rule, doanh nghiệp cũng cần lưu ý trong việc quản lý danh sách các rule khi có những thay đổi nhất định trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp thành công là một doanh nghiệp luôn biết cách xây dựng được những cuộc hội thoại đầy ý nghĩa và có mục tiêu với các khách hàng. Trong khi đó, khách hàng luôn mong muốn giải đáp được đúng những thắc mắc của mình, được làm việc với những nhân viên chuyên nghiệp, thấu hiểu vấn đề của họ. Do vậy, để thực sự thành công, doanh nghiệp cần phải nắm được vai trò của từng tư vấn viên của mình và phân phối khách hàng đến đúng các tư vấn viên họ cần.

Share this