Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Subiz hướng dẫn bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ với các bước sau:

1. Truy cập website subiz.com.vn và nhấp chuột chọn DÙNG THỬ để đăng ký tài khoản Subiz. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn có 30 ngày sử dụng tất cả tính năng của Subiz như gói trả phí để trải nghiệm đầy đủ dịch vụ Subiz và đánh giá hiệu quả triển khai.2. Tại trang web subiz.com.vn, bạn nhấp chuột chọn ĐĂNG NHẬP. Sau đó, bạn điền thông tin địa chỉ email và mật khẩu đăng nhập.3. Khi đăng nhập Subiz thành công, bạn sẽ tiếp tục làm việc trên trang quản lý hệ thống Subiz. Bạn có thể tham khảo chi tiết hướng dẫn sử dụng Subiz tại trang tài liệu Subiz.