[23/07/2018] Thông báo bảo trì hệ thống Subiz 3.0

July 23, 2018 - Thông báo

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ tương tác khách hàng khi sử dụng Subiz 3.0, Subiz Team trân trọng thông báo lịch bảo trì, nâng cấp hệ thống như sau:

  • Thời gian: Từ 23:00 đến 23:30 (Giờ Việt Nam)
  • Ngày: Thứ Hai, 23/07/2018

Trong thời gian này, việc kết nối tới hệ thống Subiz 3.0 sẽ bị gián đoạn. Chúng tôi khuyến nghị Quý khách hàng đăng xuất tài khoản và tạm thời nghỉ ngơi ít phút.

Trong khi đó, hệ thống Subiz 4.0 vẫn đảm bảo hoạt động ổn định.

Trân trọng!

Subiz Team

Share this