Thu thập thông tin khách hàng bằng Automation

Thông tin khách hàng luôn là tài sản quý báu với mỗi doanh nghiệp, khi có thông tin khách hàng sẽ giúp bạn dễ dàng nhận diện và phân loại khách hàng, cũng như thực hiện các chiến lược chăm sóc khách hàng một cách cá nhân hóa, mang lại hiệu quả cao.

Ngay bây giờ, doanh nghiệp có thể khai thác và tận dụng tính năng tự động hỏi thông tin khách hàng từ Subiz, rất thuận tiện, ấn tượng và đặc biệt dễ dàng xin được thông tin khách hàng, Subiz sẽ tự động cập nhật và đồng bộ thông tin khách hàng cho doanh nghiệp.

hoi email 3

Form hỏi thông tin sẽ hoạt động thế nào trên Subiz?

Đây là một hành động thuộc kênh Subiz Chat, được thiết kế để phục vụ việc hỏi thông tin user (khách hàng) dựa trên các điều kiện nhất định được thiết lập ra.

Form hỏi thông tin user sẽ có dạng như dưới đây, agent có thể tuỳ chỉnh để lựa chọn trường thông tin mình cần trong form, tin nhắn (Message) gửi đính kèm form sẽ là:

  • Vui lòng nhập địa chỉ email để chúng tôi có thể liên lạc khi bạn cần nhiều sự trợ giúp hơn.
  • Please provide us your email address, so we could reach out to you later when you need more help

hoi email 1

Những chú ý khi sử dụng Automation hỏi thông tin trên Subiz:

Điều kiện xảy ra Automation hỏi thông tin user mặc định:

  • User (khách hàng) bắt đầu một cuộc hội thoại (conversation)
  • Địa chỉ email của user vẫn còn trống

Automation hỏi thông tin user có thể được phát triển để không chỉ phục vụ việc hỏi thông in user thông thường, mà còn có thể được sử dụng để hỗ trợ hỏi thông tin user khi đáp ứng các điều kiện được thiết lập. Ví dụ:

  • Hỏi thông tin một user khi họ ghé thăm trang pricing.

Những gì sẽ được cập nhật tiếp theo?

Subiz sẽ tiếp tục phát triển các chức năng tiếp theo cho Form hỏi thông tin để Agent lựa chọn hỏi thông tin của user phù hợp với mục tiêu của mình:

  • Hỏi địa chỉ email hoặc số điện thoại
  • Hỏi cùng lúc cả tên, email và số điện thoại

Share this