Tag: Thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng (dữ liệu khách hàng) được xem là tài sản quý của bất kì doanh nghiệp nào. Khi khách hàng chia sẻ thông tin của họ cho bạn đồng nghĩa với việc bạn đã bước đầu thành công trong quá trình tiếp cận khách hàng và bán hàng. Thu thập thông tin phải đúng cách, đúng thời điểm bạn chắc chắn sẽ có được những thông tin giá trị từ phía khách hàng của mình.