Tag: Marketing automation

Automation Marketing – Tự động hóa tiếp thị – là một nền tảng giúp bạn tự động hóa tiếp thị và bán hàng để tạo ra nhiều Khách hàng tiềm năng hơn, đem lại nhiều giao dịch và đo lường dễ dàng.

Automation Marketing có thể giúp bạn điều gì?

Khi triển khai Automation marketing, các đội nhóm trong Doanh nghiệp sẽ làm việc kết hợp với nhau, gắn kết để tối ưu tự động hóa Khách hàng tiềm năng khi họ di chuyển từ Đỉnh phễu xuống phía dưới – nơi bán hàng được thực hiện.


  • - Tạo thêm khách hàng tiềm năng
  • - Đánh giá chất lượng tiềm năng và xử lý theo mức độ ưu tiên Cao -> Thấp.
  • - Nuôi dưỡng những khách hàng tiềm năng để tiến tới Bán hàng.
  • - Quản lý các chiến dịch như email, message …
  • - Báo cáo về sự thành công của các chiến dịch.

Với tự động hóa tiếp thị, bạn có cái nhìn 360 độ về cách khách hàng tiềm năng và các công cụ để biến họ thành khách hàng. Sử dụng Subiz ngay bây giờ để triển khai Automation Marketing