Tùy biến cửa sổ Chat Subiz thật đơn giản

Subiz Live Chat là một phần mềm nhưng được vận hành như một dịch vụ (Software as a Service – SaaS). Điều đó mang đến cho khách hàng sự tùy biến cao đề phù hợp với doanh nghiệp mà không mất chi phí xây dựng phần mềm. Đối với cửa sổ Chat của Subiz hoạt động trên website của khách hàng cũng vậy, nó được thiết kế đặc biệt để mỗi khách hàng có sáng tạo phong cách riêng cho mình.

Bài viết này xin giới thiệu một số sáng tạo:

1. Cửa sổ chat cho web thời trang

screen-widget1

Cá tính nền vải bò cho website thời trang.

Để sử dụng cửa sổ chat này, bạn copy đoạn mã CSS dưới và paste vào phần cài đặt Subiz. ( Cách tùy chính cửa sổ chat bằng CSS )

/*—————Customize css——————*/
.widget_body{ font-size:14px;}
.subiz_logo{ display:none!important;}
.button_chat_online{ background:url(https://apps.vnbmedia.com/img/btn.png) no-repeat;}
.color_theme_default{ background:url(https://apps.vnbmedia.com/img/default.png);}
.shrink_icon{ width:21px; height:20px; background:url(https://apps.vnbmedia.com/img/arr.png); top:7px;}
.supporter_content_chat{ background:url(https://apps.vnbmedia.com/img/dot1.png); color:#FFF;}
.supporter_content_chat:after{ border-color: transparent #b36b19 transparent transparent;}
.visitor_content_chat{ background:url(https://apps.vnbmedia.com/img/dot.png);}
.visitor_content_chat:after{ border-color: transparent transparent transparent #FFF;}
.button_chat_offline_text, .button_chat_online_text, input.text, textarea, select{ font-size:14px;}
.button_chat_offline, .button_chat_online, .widget_body, .widget_body_inner, input.text, textarea, select, .chat_warning, .supporter_content_chat, .visitor_content_chat{ border-radius:0;}

 2. Cửa sổ đơn giản nhưng hiện đại

Cửa sổ chat Subiz hiện đại

Cửa sổ chat Subiz hiện đại

Mã CSS của cửa sổ chat:

/*—————Customize——————*/
.widget_body{ box-shadow:0 0 0;}
.button_chat_offline_text, .button_chat_online_text{ font-weight:normal; padding-left:8px; font-size:14px;}
.color_theme_default{ background:#009994;}
.button_chat_offline_icon{ display:none;}
.expand_icon{ width:10px; height:6px; background:url(https://apps.vnbmedia.com/img/theme1-up.png) no-repeat; margin-top:8px;}
.shrink_icon{width:10px; height:6px; background:url(https://apps.vnbmedia.com/img/theme1-down.png) no-repeat; box-shadow:0 0 0; top:15px;}
.widget_body_inner{ border-radius:3px 3px 0px 0px;}
input.text, textarea, select{ border-radius:3px;}
.textarea_offline, .textarea_survey{ box-shadow:0 0 0;}
.button_chat_online_logo{ left:auto; right:5px;}
.icon_subiz{ width:10px; height:6px; background:url(https://apps.vnbmedia.com/img/theme1-up.png) no-repeat; margin-top:10px;}
.chat_warning{ box-shadow:0 0 0;}
.supporter_content_chat, .visitor_content_chat{ box-shadow:0 0 0 #FFF;}
.supporter_content_chat:before, .supporter_content_chat:after{ border:0;}
.supporter_content_chat{ border:0; padding:5px 0;}
.visitor_content_chat:before, .visitor_content_chat:after{ border:0;}
.visitor_content_chat{ border:0; padding:5px 0; background:none;}
.supporter_chat .name, .visitor_chat .name{ text-indent:0; font-weight:bold; padding-top:8px;}
.visitor_chat .name{ float:left!important;}
.visitor_content_chat{ float:left; width:94%;}
.supporter_content_chat, .visitor_content_chat{ padding:5px 0 0 0;}
.endchat_form, .option_form{ box-shadow:0 0 0;}

 3. Cửa sổ chat thiết kế phẳng

screen-widget3

Cửa sổ chat thiết kế phẳng – Xu hướng 2014

Mã css của cửa sổ chat

/*—————Customize——————*/
.widget_body{ border-radius:0;box-shadow:0 0 0;}
.color_theme_default{ background:#4b67a7;}
.button_chat_online, .button_chat_offline{ border-radius:0;}
.button_chat_online:after, .button_chat_offline:after, .offline_heading:after, .online_heading:after{ position:absolute; content:”; width:0; height:0; top:0px; right:0px; z-index:999; border-style: solid; border-radius:40px 0px 0px 0px;
border-width: 0 20px 32px 0; border-color: transparent #ffc100 transparent transparent;}
.offline_heading:after, .online_heading:after{ right:-5px;}
.button_chat_online_logo, .button_chat_offline_icon{ display:none;}
.button_chat_online_text{ padding-left:12px;}
.button_chat_icons, .shrink_icon{ width:10px; height:6px; background: url(https://apps.vnbmedia.com/img/theme1-up.png) no-repeat; margin:7px 15px 0 0;}
.shrink_icon{ background:url(https://apps.vnbmedia.com/img/theme1-down.png) no-repeat; margin-top:-3px;}
.widget_body_inner{ border-radius:0;}
input.text, textarea, select, .chat_warning{ border-radius:0;}
.supporter_content_chat{ background-color:#f1f1f1; border:0; box-shadow:0 0 0 #FFF;}
.supporter_content_chat:after{border-color: transparent #f1f1f1 transparent transparent;}
.supporter_content_chat:before{border-color: transparent #FFF transparent transparent;}
.visitor_content_chat{ background:#00a5b8; border:0; box-shadow:0 0 0 #FFF; color:#FFF;}
.visitor_content_chat:after{border-color: transparent #00a5b8 transparent transparent;}
.visitor_content_chat:before{border-color: transparent #FFF transparent transparent;}
.option_form, .endchat_form{ box-shadow:0 0 0 #FFF; border-radius:0;}
.widget_online_top{ background:#f3f3f3; padding-top:0;}
.widget_body_inner, .subiz_online{ padding-top:0;}

 4. Cửa sổ chat “Tôi yêu Việt Nam”

screen-widget4

Cửa sổ chat “Tôi yêu Việt Nam”

Mã css của cửa sổ chat:

/*—————Customize——————*/
.widget_body{ border-radius:0;}
.color_theme_default{ background-color:#d62108;}
.icon_subiz, .button_chat_offline_icon{ width:22px; height:21px; background:url(https://apps.vnbmedia.com/img/star.png) no-repeat; margin: 3px 0 0 5px;}
.expand_icon{ display:none;}
.widget_body_inner{ background:#FFF url(https://apps.vnbmedia.com/img/vietnam.png) no-repeat top 20px center; border-radius:0;}
.supporter_content_chat, .visitor_content_chat, input.text, textarea, select{ opacity:0.75;}
.shrink_icon{ top:15px;}
.supporter_chat .name, .visitor_chat .name{ font-weight:bold;}
.button_chat_offline .button_chat_offline_text{ padding-top:7px;}


Hãy gửi cho chúng tôi sáng tạo của bạn về email support@subiz.com

Share this

August 7, 2014 - Subiz và các kỹ năng