Phễu bán hàng trong thương mại điện tử

Phễu bán hàng là một kim tự tháp ngược. Nó đại diện cho hành trình khách hàng tiềm năng đi qua để trở thành khách hàng. Trong thương mại điện tử, nó gồm các lớp như: Marketing (từ các chiến dịch marketing); Quá trình bán hàng (từ Live Chat, email, đến tự mua hàng trên web); Mua hàng…

 

Sử dụng miễn phí trong 30 ngày Trải Nghiệm Ngay! Hỗ trợ? +84 2473.021.368