Tag: Hành trình khách hàng

Hành trình của khách hàng là việc hiểu người dùng/khách hàng của bạn, cách họ cư xử , tương tác trong khi họ truy cập trang web/cửa hàng của bạn và những gì bạn có thể làm để cải thiện quá trình mua hàng của họ, và cuối cùng là để họ quay lại với bạn.


Khi bạn vẽ hành trình khách hàng là bạn sẽ vạch ra các kịch bản hành vi khác nhau bằng cách sử dụng dữ liệu hiệu có. Vẽ ra một mẫu hành trình khách hàng có vẻ như là một ý tưởng điên rồ. Làm thế nào để bạn có thể biết được khách hàng sẽ làm gì khi vào website/cửa hàng của bạn? Nhưng thực sự bạn cần đối mặt để thu thập dữ liệu, hình dung ra nó và vẽ ra một hành trình bạn cho là tuyệt vời nhất. Cuối cùng hãy triển khai nó cho khách hàng của bạn. Hay nói cách khác, không phải bạn tìm hiểu khách và đúc kết lại mà bạn phải là người vẽ ra nó qua góc nhìn của bạn.


Hành trình khách hàng bây giờ là vô cùng quan trọng. Nó chỉ lối cho bạn về marketing, là sales pipeline cho bán hàng và quan trọng là nó hình thành một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời.


Với việc công nghệ ngày càng thay đổi, thói quen khách hàng cũng thay đổi theo. Bạn liên tục cập nhật và thay đổi hành trình để phù hợp: Ví dụ như tương tác đa kênh, mua hàng quan tin nhắn, sẵn sàng bán hàng mọi lúc… Dưới đây là các bài viết tổng hợp của Subiz giúp bạn vẽ được hành trình khách hàng khi kết hợp sử dụng Subiz là nền tảng tương tác.