Triển khai chiến dịch gọi điện trên Subiz

Tổ chức đội ngũ agent gọi điện đến các tệp khách hàng nhằm thực hiện mục tiêu như chăm sóc khách hàng, remarketing, bán hàng... Thống kê chi tiết hiệu quả cuộc gọi và hiệu suất agent.

Dùng thử

30 ngày miễn phí

Lợi ích của chiến dịch gọi điện

Chuyên nghiệp hóa quy trình telesale, tối ưu hiệu quả kênh tổng đài và hiệu suất của đội ngũ tư vấn.

Tự động phân chia số cho agent

Tự động chia số điện thoại trong tệp khách hàng cho các agents theo quy luật như chia đồng đều, chia theo tỷ lệ...

Tự động sắp xếp cuộc gọi

Tự động sắp xếp cuộc gọi cho agent vào các mục cần gọi, đã gọi, lịch hẹn gọi lại, cuộc gọi chưa xong...

Lọc cuộc gọi dễ dàng

Bộ lọc giúp tìm kiếm và tạo danh sách số theo nhu cầu như agent phụ trách, thời gian gọi, lịch hẹn gọi lại...

Hiển thị kịch bản gọi

Thiết kế kịch bản gọi với nhiều dạng câu hỏi như chọn 1 hay nhiều đáp án, chọn đúng/ sai, nhập văn bản...

Điền kết quả trong khi gọi

Điền kết quả cuộc gọi ngay trong kịch bản gọi để tự động thống kê kết quả cuộc gọi.

Cập nhật hồ sơ khách hàng

Hiển thị và cập nhật hồ sơ khách hàng ngay trong khi gọi. Agent xem nhanh thông tin khách hàng để tư vấn phù hợp

Ghi âm cuộc gọi

Tự động ghi âm tất cả các cuộc gọi giữa agent và khách hàng. Lưu trữ ghi âm lên tới 12 tháng.

Đánh giá chiến dịch gọi điện

Tự động lưu lịch sử cuộc gọi kèm ghi âm. Thống kê chi tiết kết quả chiến dịch như kết quả cuộc gọi, hiệu suất nhân viên,...

Phân tích insight khách hàng

Tự động thống kê vẽ biểu đồ tỷ lệ câu trả lời của khách hàng theo từng câu hỏi, giúp nghiên cứu insight khách hàng.

Lợi ích của chiến dịch gọi điện

Chuyên nghiệp hóa quy trình telesale, tối ưu hiệu quả kênh tổng đài và hiệu suất của đội ngũ tư vấn.

Các bước triển khai chiến dịch gọi điện trên Subiz

Bước 1: Tạo tệp khách hàng mục tiêu

Sử dụng bộ lọc Subiz để tạo tệp khách hàng mục tiêu, hoặc tải file dữ liệu khách hàng lên Subiz.

create customer file

Bước 2: Thiết lập đội ngũ agent tham gia

Tạo nhóm agent tham gia chiến dịch gọi điện, phân quyền agent quản lý và các agent thành viên, là những tư vấn viên gọi điện cho khách hàng.

set up team

Bước 3: Xây dựng kịch bản gọi

Tạo kịch bản gọi gồm các câu hỏi và định dạng câu trả lời như chọn một hoặc nhiều đáp án, chọn đúng/sai, nhập văn bản...

build call script

Bước 4: Gọi điện cho khách hàng

Agent gọi điện cho khách hàng theo danh sách số được giao, điền kết quả cuộc gọi và cập nhật hồ sơ khách hàng ngay trong khi gọi.

call customers

Bước 5: Theo dõi và đánh giá chiến dịch

Quản lý theo dõi và đánh giá chiến dịch dựa trên các dữ liệu trong phần Thống kê. Trang này thống kê chi tiết về tỷ lệ cuộc gọi thành công, kết quả cuộc gọi, hiệu suất agent...

monitor and evaluate
create customer file
set up team
build call script
call customers
monitor and evaluate

Câu hỏi thường gặp

Tôi có mất thêm phí khi sử dụng chiến dịch gọi điện của Subiz?

up arrow
Không. Chức năng chiến dịch gọi điện đã được tính trọn gói trong dịch vụ của Subiz, bạn không cần trả thêm phí cho Subiz khi sử dụng tính năng này.

Tôi có thể tải file khách hàng lên Subiz được không?

up arrow
Có. Bạn có thể tải file khách hàng lên Subiz, hoặc tạo tệp khách hàng tại trang Khách của Subiz.

Subiz có lọc được khách hàng bị trùng lặp khi tải file khách lên không?

up arrow
Có. Subiz phát hiện được hồ sơ khách bị trùng lặp theo số điện thoại hoặc email khách hàng.

Tôi thêm được khách mới vào chiến dịch gọi điện đang có sẵn không?

up arrow
Có. Bạn thêm được từng khách một hoặc tải file danh sách lên chiến dịch gọi điện đang chạy.

Tôi có thể thêm agent vào chiến dịch đang có sẵn không?

up arrow
Có. Bạn có thể thêm hoặc bớt agent và điều chỉnh quyền quản lý hay thành viên của các agent trong chiến dịch gọi điện đang chạy.

Quản lý xem được tất cả cuộc gọi của nhân viên không?

up arrow
Có. Agent được phân quyền quản lý có thể xem được lịch sử, ghi âm, kết quả gọi của tất cả agent thành viên, có trang báo cáo đo lường chi tiết.

Có tự động thống kê kết quả cuộc gọi không?

up arrow
Có. Subiz tự động thống kê kết quả các cuộc gọi, phân chia tỷ lệ và biểu diễn thành các dạng biểu đồ theo từng câu hỏi trong kịch bản gọi. Quản lý dễ dàng theo dõi kết quả chiến dịch và phân tích insight khách hàng.

Dùng thử miễn phí 30 ngày

30 ngày miễn phí tất cả các tính năng

Đăng ký ngay