Tag: Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng chính là một công việc trong dịch vụ khách hàng. Làm thế nào để khách hàng mua sản phẩm của mình một và nhiều lần? Làm thế nào để khách hàng cảm thấy hài lòng với sản phẩm/dịch vụ của mình? Làm thế nào để khách hàng giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của mình cho người khác? Đấy chính là việc chăm sóc khách hàng mà mỗi cá nhân, doanh nghiệp khi kinh doanh cần làm.