Triển khai email marketing trên Subiz

Gửi email chứa thông điệp dành riêng cho từng phân khúc khách hàng. Không giới hạn số lượng email nhận trong một lần gửi.

Dùng thử

30 ngày miễn phí

Email marketing

Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp, tăng tỷ lệ chuyển đổi kênh email

Tùy chọn email gửi đi

Doanh nghiệp quản lý nhiều email trên Subiz cần chọn một email gửi đi khi thực hiện chiến dịch.

Tùy chỉnh dữ liệu

Các mẫu email có thể tự động thay đổi phần tên khách hàng, nhằm tạo trải nghiệm cá nhân hóa.

Gửi email bằng file HTML

Giúp gửi email với nhiều giao diện linh hoạt như có header, footer, nút CTA, bảng biểu, chia bố cục linh hoạt...

Tùy chọn hủy đăng ký

Tự động hiện nút hủy đăng ký với email marketing, bỏ nút hủy đăng ký đối với các email giao dịch.

Loại khách đã hủy đăng ký

Tự động loại khách đã hủy đăng ký ra khỏi tệp khách nhận email trong các chiến dịch tiếp theo.

Thống kê hiệu quả

Thống kê chi tiết các chỉ số chiến dịch như số lượng email đã gửi, đã đọc, tỷ lệ hủy đăng ký...

Email marketing

Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp, tăng tỷ lệ chuyển đổi kênh email

Triển khai chiến dịch email marketing trên Subiz

Bước 1: Tạo tệp khách hàng

Tạo tệp khách hàng để triển khai email marketing bằng cách dùng bộ lọc Subiz, hoặc tải file dữ liệu khách hàng lên Subiz.

create customer file

Bước 2: Gửi email marketing

Sử dụng tính năng Broadcast của Subiz để gửi email đồng thời cho cả tệp khách hàng.
Tùy chọn chế độ gửi ngay hoặc hẹn lịch gửi.

evaluate campaign results

Bước 3: Đánh giá kết quả chiến dịch

Đánh giá kết quả chiến dịch nhờ các thống kê trên Subiz như tỷ lệ gửi, tỷ lệ đọc email, tỷ lệ hủy đăng ký email...

send email using HTML
create customer file
evaluate campaign results
send email using HTML

Câu hỏi thường gặp

Subiz có tính phí dịch vụ email marketing không?

up arrow
Có. Subiz tính phí 4 VNĐ/ 1 email gửi đi, do đây là dịch vụ gia tăng có tính thuế. Trước khi thực hiện chiến dịch, bạn cần nạp tiền vào Subiz, khoản này được gọi là số dư marketing. Khi bạn thực hiện chiến dịch email, số dư marketing của bạn sẽ bị trừ dần tương ứng với số lượng email đã gửi đi. Bạn có thể nạp tiền và theo dõi số dư marketing trong mục "Thanh toán"

Tôi có thể chọn địa chỉ email của doanh nghiệp để gửi đi không?

up arrow
Có. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email của doanh nghiệp để gửi đi.

Tôi có thể chọn địa chỉ email cá nhân để gửi đi không?

up arrow
Có. Nhưng email marketing gửi từ tài khoản email cá nhân có tỷ lệ rơi vào hòm thư spam cao.

Khách hàng nhận email sẽ nhìn thấy địa chỉ email của doanh nghiệp hay địa chỉ email của Subiz, hay email có ký hiệu gì của Subiz không?

up arrow
Khách hàng nhận email sẽ nhìn thấy địa chỉ email của doanh nghiệp giống như một email gửi riêng thông thường, không có bất kỳ dấu hiệu gì liên quan đến Subiz.

Dùng thử miễn phí 30 ngày

30 ngày miễn phí tất cả các tính năng