Cơ hội nghề nghiệp

Subiz là nơi quy tụ những người trẻ, nhiệt huyết và sáng tạo. Subiz trân trọng giá trị của mỗi thành viên và hiểu sâu sắc nền tảng nhân sự vững chắc làm nên thành công của doanh nghiệp

Nếu bạn đang thực sự tìm kiếm môi trường và các cộng sự cùng hợp tác để phát triển, xây dựng nên những giá trị khác biệt, tạo nên những đột phá về giải pháp tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng, hãy gia nhập cùng chúng tôi!

Vị trí ứng tuyển 5 /* import iconChevronDownBlack24 from '../assets/icons/chevron-down-black-24.svg' import iconChevronUpBlack24 from '../assets/icons/chevron-up-black-24.svg' import iconChevronDownGrey24 from '../assets/icons/chevron-down-grey-24.svg' import iconChevronUpGrey24 from '../assets/icons/chevron-up-grey-24.svg' import {useState, useRef, useLayoutEffect} from 'preact/hooks' import '../styles/Recruitment.css' function Recruitment() { const [activeIndex, setActiveIndex] = useState([]) const panelRefs = useRef([]) // useLayoutEffect(() => { // let panel = panelRefs.current[0] // if (panel) { // panel.style.maxHeight = panel.scrollHeight + 'px' // } // }, []) const changeActiveIndex = (index) => { if (activeIndex.includes(index)) { const newActiveIndex = activeIndex.filter((item) => item !== index) setActiveIndex(newActiveIndex) } else setActiveIndex([...activeIndex, index]) let panel = panelRefs.current[index] if (panel && panel.style.maxHeight) { panel.style.maxHeight = null } else if (panel) { panel.style.maxHeight = panel.scrollHeight + 'px' } } return (

Front-end Developer

changeActiveIndex(0)}>
Full-time
Số lượng: 02
Hà Nội
(panelRefs.current[0] = el)}>

Mô tả công việc:

 • Chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ khách hàng sử dụng Subiz hiệu quả nhất
 • Đề xuất ý tưởng, gia tăng lợi ích cho khách hàng
 • Tương tác với người dùng Subiz (bao gồm cả Việt Nam và quốc tế) qua các kênh như live chat/email/mạng xã hội/điện thoại theo cả hướng thụ động và chủ động

Yêu cầu:

 • Yêu thích và muốn phát triển trong công việc chăm sóc khách hàng
 • Nhiệt tình, kiên nhẫn, có trách nhiệm
 • Chủ động quan sát, học hỏi và đề xuất ý tưởng
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt (đặc biệt là kỹ năng đọc và viết)
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Quyền lợi:

 • Tăng lương 2 lần/năm, thưởng theo sự đóng góp
 • Du lịch cùng công ty 2 lần/năm
 • Được đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
 • Luôn được ghi nhận: Subiz luôn đánh giá cao mọi ý tưởng
 • Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, cởi mở, sáng tạo, năng động; đồ ăn vặt, trà, cafe... luôn sẵn.

Mức lương:

Thỏa thuận

Cách thức ứng tuyển:

Bạn nào quan tâm vui lòng gửi CV về hòm mail work@Subiz.com [Subiz] Customer Care - Họ và tên ứng viên

Chuyên viên chăm sóc khách hàng

changeActiveIndex(1)}>
Full-time
Số lượng: 02
Hà Nội
(panelRefs.current[1] = el)}>

Mô tả công việc:

 • Chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ khách hàng sử dụng Subiz hiệu quả nhất
 • Đề xuất ý tưởng, gia tăng lợi ích cho khách hàng
 • Tương tác với người dùng Subiz (bao gồm cả Việt Nam và quốc tế) qua các kênh như live chat/email/mạng xã hội/điện thoại theo cả hướng thụ động và chủ động

Yêu cầu:

 • Yêu thích và muốn phát triển trong công việc chăm sóc khách hàng
 • Nhiệt tình, kiên nhẫn, có trách nhiệm
 • Chủ động quan sát, học hỏi và đề xuất ý tưởng
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt (đặc biệt là kỹ năng đọc và viết)
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Quyền lợi:

 • Tăng lương 2 lần/năm, thưởng theo sự đóng góp
 • Du lịch cùng công ty 2 lần/năm
 • Được đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
 • Luôn được ghi nhận: Subiz luôn đánh giá cao mọi ý tưởng
 • Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, cởi mở, sáng tạo, năng động; đồ ăn vặt, trà, cafe... luôn sẵn.

Mức lương:

Thỏa thuận

Cách thức ứng tuyển:

Bạn nào quan tâm vui lòng gửi CV về hòm mail work@Subiz.com [Subiz] Customer Care - Họ và tên ứng viên

Account (Sale) Executive

changeActiveIndex(2)}>
Full-time
Số lượng: 02
Hà Nội
(panelRefs.current[2] = el)}>

Mô tả công việc:

 • Chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ khách hàng sử dụng Subiz hiệu quả nhất
 • Đề xuất ý tưởng, gia tăng lợi ích cho khách hàng
 • Tương tác với người dùng Subiz (bao gồm cả Việt Nam và quốc tế) qua các kênh như live chat/email/mạng xã hội/điện thoại theo cả hướng thụ động và chủ động

Yêu cầu:

 • Yêu thích và muốn phát triển trong công việc chăm sóc khách hàng
 • Nhiệt tình, kiên nhẫn, có trách nhiệm
 • Chủ động quan sát, học hỏi và đề xuất ý tưởng
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt (đặc biệt là kỹ năng đọc và viết)
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Quyền lợi:

 • Tăng lương 2 lần/năm, thưởng theo sự đóng góp
 • Du lịch cùng công ty 2 lần/năm
 • Được đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
 • Luôn được ghi nhận: Subiz luôn đánh giá cao mọi ý tưởng
 • Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, cởi mở, sáng tạo, năng động; đồ ăn vặt, trà, cafe... luôn sẵn.

Mức lương:

Thỏa thuận

Cách thức ứng tuyển:

Bạn nào quan tâm vui lòng gửi CV về hòm mail work@Subiz.com [Subiz] Customer Care - Họ và tên ứng viên

Chuyên viên Marketing

changeActiveIndex(3)}>
Full-time
Số lượng: 02
Hà Nội
(panelRefs.current[3] = el)}>

Mô tả công việc:

 • Chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ khách hàng sử dụng Subiz hiệu quả nhất
 • Đề xuất ý tưởng, gia tăng lợi ích cho khách hàng
 • Tương tác với người dùng Subiz (bao gồm cả Việt Nam và quốc tế) qua các kênh như live chat/email/mạng xã hội/điện thoại theo cả hướng thụ động và chủ động

Yêu cầu:

 • Yêu thích và muốn phát triển trong công việc chăm sóc khách hàng
 • Nhiệt tình, kiên nhẫn, có trách nhiệm
 • Chủ động quan sát, học hỏi và đề xuất ý tưởng
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt (đặc biệt là kỹ năng đọc và viết)
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Quyền lợi:

 • Tăng lương 2 lần/năm, thưởng theo sự đóng góp
 • Du lịch cùng công ty 2 lần/năm
 • Được đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
 • Luôn được ghi nhận: Subiz luôn đánh giá cao mọi ý tưởng
 • Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, cởi mở, sáng tạo, năng động; đồ ăn vặt, trà, cafe... luôn sẵn.

Mức lương:

Thỏa thuận

Cách thức ứng tuyển:

Bạn nào quan tâm vui lòng gửi CV về hòm mail work@Subiz.com [Subiz] Customer Care - Họ và tên ứng viên

Chuyên gia tiếp thị trực tuyến

changeActiveIndex(4)}>
Full-time
Số lượng: 02
Hà Nội
(panelRefs.current[4] = el)}>

Mô tả công việc:

 • Chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ khách hàng sử dụng Subiz hiệu quả nhất
 • Đề xuất ý tưởng, gia tăng lợi ích cho khách hàng
 • Tương tác với người dùng Subiz (bao gồm cả Việt Nam và quốc tế) qua các kênh như live chat/email/mạng xã hội/điện thoại theo cả hướng thụ động và chủ động

Yêu cầu:

 • Yêu thích và muốn phát triển trong công việc chăm sóc khách hàng
 • Nhiệt tình, kiên nhẫn, có trách nhiệm
 • Chủ động quan sát, học hỏi và đề xuất ý tưởng
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt (đặc biệt là kỹ năng đọc và viết)
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Quyền lợi:

 • Tăng lương 2 lần/năm, thưởng theo sự đóng góp
 • Du lịch cùng công ty 2 lần/năm
 • Được đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
 • Luôn được ghi nhận: Subiz luôn đánh giá cao mọi ý tưởng
 • Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, cởi mở, sáng tạo, năng động; đồ ăn vặt, trà, cafe... luôn sẵn.

Mức lương:

Thỏa thuận

Cách thức ứng tuyển:

Bạn nào quan tâm vui lòng gửi CV về hòm mail work@Subiz.com [Subiz] Customer Care - Họ và tên ứng viên
) } export default Recruitment */