Quản lý công việc hiệu quả với Subiz Task

Subiz Task (tính năng nhắc việc) giúp cá nhân, đội nhóm hay cả tổ chức xây dựng và theo dõi kế hoạch công việc, nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc.

Dùng thử

30 ngày miễn phí

Quản lý công việc cá nhân

Tính năng nhắc việc giúp xây dựng và quản lý lịch trình công việc của agent, đảm bảo tiến độ công việc.

Xây dựng lịch trình công việc

Tạo lịch trình làm việc theo ngày, giờ cụ thể. Đặt deadline cho từng nhiệm vụ.

Sắp xếp công việc

Agent tùy chọn sắp xếp công việc theo thời gian tạo, hoặc theo deadline.

Thông báo nhắc việc

Nhắc việc theo thời gian agent cài đặt, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn

Lọc và phân loại công việc

Dễ dàng lọc danh sách công việc theo các điều kiện như ngày tạo hay ngày hết hạn, lọc riêng danh sách việc cá nhân với công việc đội nhóm.

Tạo task hỗ trợ khách hàng

Nếu sau cuộc chat, agent cần thực hiện một việc khác để tiếp tục chăm sóc khách hàng, agent có thể tạo nhắc việc ngay trong phần hồ sơ khách hàng.

Đảm bảo tính cá nhân

Chỉ có agent tạo việc xem được danh sách công việc của họ. Quản lý và các agent khác không thể xem, trừ khi agent tạo việc tag agent khác vào task.

Quản lý công việc cá nhân

Tính năng nhắc việc giúp xây dựng và quản lý lịch trình công việc của agent, đảm bảo tiến độ công việc.

Giao việc chủ động

Subiz Task giúp điều phối công việc, dễ dàng theo dõi tiến độ và hiệu quả công việc cá nhân hay đội nhóm.

Giao việc cho agent khác

Quản lý có thể tạo công việc và giao cho các cá nhân hay đội nhóm.

assign work to another

Tư liệu công việc

Tạo task kèm tư liệu công việc như file Word, Excel, ảnh, video, link...

work materials

Tag agent khác

Tag nhiều agent vào task để tạo đội nhóm thực hiện công việc.

tag another agent

Bình luận công việc

Các agent có thể bình luận trong task để trao đổi công việc, nhận xét kết quả công việc...

comment on work
assign work to another
work materials
tag another agent
comment on work

Giao việc tự động

Tự động giao việc cho agent khi phát sinh công việc ngoài giờ làm việc, hoặc khi agent đang bận chưa xử lý công việc kịp thời.

Bot giao việc tự động

Nhắc việc agent khi khách nhắn tin chưa được trả lời hoặc cuộc chat nằm ngoài khả năng xử lý của bot.

Nhắc việc khi có cuộc gọi nhỡ

Hệ thống tự động phân chia các cuộc gọi nhỡ cho các agent xử lý.

Nhắc việc khi có cuộc gọi nhỡ

Hệ thống tự động phân chia các cuộc gọi nhỡ cho các agent xử lý.

Câu hỏi thường gặp

Quản lý hay đồng nghiệp có thể nhìn thấy task cá nhân mà tôi tạo không?

up arrow
Không, agent khác không thể xem các task tạo cá nhân, trừ khi bạn tag họ vào task.

Có thể giao task cho nhiều agent không?

up arrow
Có thể. Khi tạo task, bạn chỉ có thể chọn 1 agent phụ trách. Nhưng bạn có thể tag thêm agent khác vào phần mô tả hay bình luận của tassk. Cả người tạo, người phụ trách và người được tag đều theo dõi được task đó.

Tôi là quản lý, tôi có thể lọc task theo từng agent được không?

up arrow
Có thể. Bạn có thể lọc tag theo từng agent, điều kiện đó phải là tag bạn giao việc chủ động, hoặc bạn được tag vào. Bạn không thể xem các task cá nhân của agent.

Tôi có thể chuyển việc cho agent khác sau khi tạo task không?

up arrow
Có thể, bạn chỉ cần chỉnh sửa người phụ trách task.

Dùng thử miễn phí 30 ngày

30 ngày miễn phí tất cả các tính năng