Tag: Bán hàng trực tuyến

Bán hàng trực tuyến (kinh doanh online) là xu hướng kinh doanh thế giới hiện nay. Nếu bán hàng truyền thống, bạn chỉ có thể tiếp cận tới những khách hàng ở gần cửa hàng của bạn, khách hàng vãng lai đi qua cửa hàng bạn thì bán hàng trực tuyến sẽ giúp bạn bán hàng cho khách hàng ở khắp mọi nơi, không giới hạn về vị trí địa lý. Lúc này, tập khách hàng của bạn sẽ mở rộng hơn. Vậy tại sao, bạn không bán hàng trực tuyến?