Tag: Facebook Marketing

Bán hàng trên Facebook đang được xem là xu thế kinh doanh online đơn giản mà tiết kiệm. Bạn có thể tiếp cận được tất cả đối tượng khách hàng mục tiêu, dễ dàng bán hàng và chăm sóc khách hàng, gia tăng thu nhập.