Tag: Tỷ lệ chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi ( Conversion rate) là tỉ lệ khách hàng truy cập website và có hành động trên website như mua hàng, đăng ký thành viên, đăng ký nhận email…. để thu hút và biến khách truy cập trở thành khách hàng của mình, doanh nghiệp cần phải tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi này, đem lại trải nghiệm khách hàng chất lượng.