Tag: Chatbots

Chatbot là gì?


Chatbot còn được gọi là bot, là một chương trình được lập trình sẵn để nói chuyện với khách hàng. Thông thường, các bot thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, với tốc độ cao hơn nhiều so với khả năng của một người.

Tại Subiz có nhiều Bot được đưa vào trong ứng dụng nhằm mục đích tự động hóa các công việc thay cho nhân viên Agents để tối ưu hiệu suất và đảm bảo sự chính xác trong quy trình làm việc. Các Bot trên Subiz thường chia hai loại:
  • – Chatbot chủ động tiếp cận khách hàng và chuyển đổi họ thành khách hàng tiềm năng…
  • – Bot trả lời khách hàng.
Chatbot có đặc tính gì? Chatbot đảm bảo tức thời và khả năng truy xuất dữ liệu. Tức thời nghĩa là khi có một khách vào, Chatbot có thể hoạt động ngay. Truy xuất dữ liệu như là khả năng tìm thông tin khách hàng, phân tích hoặc tìm xem khách hàng đã mua hàng chưa…

Tại Subiz, Chatbot còn có khả năng Sẵn Sàng. Nghĩa là Subiz đã thiết kế để Chatbot luôn sẵn sàng cả khi có lượng lớn khách hàng tới. Khi bạn sử dụng một ứng dụng cho doanh nghiệp, bạn cần chú ý là ứng dụng có khả năng sẵn sàng khi lượng lớn công việc cần giải quyết đến cùng lúc không? Tại Subiz, nếu đột ngột có nhiều khách thì hệ thống luôn đảm bảo vì Subiz được thiết kế dành cho những lúc này.

Chatbot của Subiz còn được gọi với tên là Chatbot Hybrid – có nghĩa là Chatbot làm việc song song với con người.