Tag: Theo đuổi khách hàng

Làm thế nào để theo đuổi khách hàng? Khi nào thì ngừng theo đuổi khách hàng?… Theo đuổi khách hàng chính là yếu tố tiên quyết trong quá trình chuyển đổi khách hàng và bán hàng. Kể cả khi khách hàng từ chối mua hàng, theo đuổi đúng cách, khách hàng sẽ quay trở lại tiếp tục quá trình mua hàng, nâng cao doanh thu nhanh chóng