Tag: Thương mại điện tử

Thương mại điện tử (hay còn gọi là E-commerce, e-comm hay EC) là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính. Thương mại điện tử là một phần của kinh doanh điện tử và là xu hướng của toàn cầu.