Tag: Giữ chân khách hàng

Giữ chân khách hàng cũ sẽ tiết kiệm 60-70% chi phí so với việc tìm kiếm khách hàng mới. Nên bạn cần phải biết biết cách giữ chân, chăm sóc, đáp ứng và làm thỏa mãn khách hàng của mình