Tag: Live Chat

Live chat (Phần mềm chat trực tuyến) được xem là một công cụ tương tác với khách hàng hữu ích nhất trên website. Với hình thức tư vấn trực tuyến, Live chat đem lại cho những thông tin bổ ích nhất đối với từng khách hàng, giúp khách hàng không phải đi tìm thông tin ở bất cứ một trang web nào khác và giảm thiểu được chi phí khi tăng khả năng mua hàng khi khách hàng đã được cung cấp đầy dủ thông tin mà khách hàng cần.