Tag: Marketing trực tuyến

Marketing trực tuyến bao gồm những hình thức nào và được thực hiện ra sao? Các doanh nghiệp ngày nay đã nhanh chóng ứng dụng Marketing online ( Marketing trực tuyến) vào việc giới thiệu sản phẩm, tiếp thị bán hàng và chăm sóc khách hàng. Marketing trực tuyến thường bao gồm: Tối ưu trang web trên công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization – SEO), Marketing qua E-mail (E-mail Marketing) và mạng cộng đồng (Viral Marketing), Quảng cáo hiển thị như web banner/pop-ups hay quảng cáo đa phương tiện (rich media), quảng cáo tương tác (interactive advertising), Quảng cáo qua blog hay diễn đàn.