Tag: Thu hút khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng là gì?
Khách hàng tiềm năng là người thật sự cần sản phẩm/dịch vụ của bạn và có khả năng chi trả để sở hữu sản phẩm/dịch vụ đó.
Thu hút khách hàng tiềm năng
Không phải tất cả khách truy cập web/fanpage của bạn đều là khách hàng tiềm năng. Họ chỉ là khách hàng tiềm năng khi bạn biết được họ là ai, quan tâm đến sản phẩm dịch vụ nào? Quá trình này được gọi là thu hút chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
Cách thu hút khách hàng tiềm năng:
Để thu hút khách hàng tiềm năng, bạn có thể sử dụng Subiz để tư vấn khách hàng đúng thời điểm. Đặc biệt hơn, bạn có thể dùng Chatbot Subiz hoặc Popup Subiz để chuyển đổi khách 24/7 mà không bị giới hạn bởi con người. Đăng ký dùng Subiz tại đây.