Tag: Mạng xã hội

Thế 21 là thế kỷ bùng nổ của mạng xã hội. Người với người kết nối với nhau qua mạng xã hội trên toàn cầu. Vì thế, các doanh nghiệp đã tận dụng mạng xã hội để kinh doanh online.